Çocuk Çalışmaları Derneği Logosu

Çocuk Çalışmaları Derneği

ÇocukÇA bir derneğiz. ÇocukÇA İşler Yapıyoruz.

HAKKIMIZDA

Çocuk Çalışmaları Derneği 2018 yılında çocuk aktivistleri tarafından kurularak çocuklara yönelik sosyokültürel çalışmalarda bulunan Diyarbakır merkezli bir dernektir. 

2021 yılında özellikle pandemi sürecinde eğitimden uzak kalmak zorunda kalan çocukları kapsayacak şekilde bir tüzük değişikliğine gidilerek faaliyet alanlarını genişleterek çocukların akademik gelişimlerine destek olmak ve çocuklarla psiko-sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmalar yapmak ve eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak amacıyla Sur ilçesine taşınma kararı alındı. Bölgede en büyük motivasyonumuz çocuklarla çalışmaktır. Çocuklarla birlikte umut dolu yarınları inşa edebilmektir.

Derneğimiz çocuk, genç ve yetişkinlerle psiko sosyal, kültürel, sanatsal çalışmalar yapan; eğitime erişim imkanı kısıtlı olan, sur bölgesinde yaşayan çocuk ve gençlere yönelik; imkan eşitliği dahilinde maddi, psikolojik, sosyokültürel açıdan desteklemeyi hedefleyen hak savunucu bir sivil toplum örgütüdür.

Vizyonumuz

Başta Sur bölgesi olmak üzere Diyarbakır yerelinde yaşayan çocuklar ile gençlerin kaliteli ve tamamlayıcı eğitime ulaşımını desteklemek, maddi, ayni, tamamlayıcı ve katılımcı eğitime erişim hakkını savunmak ve eğitim sisteminin tek düze global, kültürel güzelliklerden arınmış otorite paralelinde ilerleyişinin eleştirisi olarak çocukların eğitim ile beraber sanata, felsefeye, ekolojiye, spor ve teknolojiye yönlendirmektir.

Misyonumuz

Nitelikli eğitime erişim hakkı temelinde ilkokul döneminden yükseköğrenim dönemine kadar çocuk ve gençleri destekliyoruz. Bölgede artan çocuk işçiliği, akranlar arasında yaygınlaşan iletişimde şiddet dili ve cinsiyet eşitsizliği, çalışmalarımızı başlatma ve sürdürmedeki temel belirleyici konular olmuştur. Bu noktada dernek olarak amacımız; hizmetlere yönlendirme, çocuklar ve gençlerde olumlu benlik algısının gelişimine destek olmak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya çalışmak ve bu doğrultuda sur bölgesinde yaşayan çocuklar ve gençlerle beraber çocuk haklarını, eğitim hakkını ve gençlik haklarını desteklemeye çalışmaktır. Paydaşlarımızla beraber ortak çözüm üretme, ortak politikalar benimsemeye özen gösterip sürekli dayanışma içerisindeyiz.

Faaliyetlerimiz

Derneğimizin vizyonu ve misyonu doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri aşağıda olduğu gibi sıralayabiliriz;

 • Dernek 2018 yılında Kültür İçin Alan desteği ile okul öncesi eğitim alanında kültür ve yaratıcı sanat çalışmaları yaptı.
 • Derneğin bir diğer projesi olan '4 Kitap 4 Buluşma' ise çocuk kitapları yazarları ile çocukları buluşturdu. 
 • 2019 yılında projenin ikinci adımında, etkinlikleri yapılan dört adet kitap, Kürtçe ve Türkçe dillerinde sesli kitap formatında derneğin Youtube kanalına yüklendi. 
 • 2020 yılında Kültür İçin Alan hibe desteği ile ÇocukÇA Film günleri etkinliklerini hayata geçirdik. Pandemi koşulları sebebiyle proje kapsamındaki tüm atölyeler online gerçekleşmiş ve atölyeler sonrası 2 haftalık online film günleri etkinlikleri ile son bulmuştur. 
 • 2020 senesinde derinleşen online eğitim sorununda çocuklara destek olmak adına tüzük değişikliğine de gidilerek eğitime destek olmak için Diyarbakır Sur ilçesine taşındık. 
 • 2020 yılı sonlarında Eğitime Destek projesi ile Almanya'da Diyarbakır E.V derneği ile sözleşme imzalanarak 15 çocuğa burs desteği sağlandı.
 •  2021 sonunda Mesopotamia Kinderhilfe E.V derneği ile 40 çocuğa eğitim bursu ve iki profesyonel çalışan istihdamına yönelik sözleşme imzalandı. Bu projeler kapsamında Sur ilçesinde güvenli dijital araç kullanımı ile bilgisayar atölyesini de barındıran iki adet kütüphane kurularak çocukların online eğitime katılabilmelerine destek sunuldu. 
 •  2021 yılında Doping Hafıza isimli online e-dershane sistemi alınarak çocukların kütüphanede eğitim çalışmalarına devam edilmektedir. 
 • 2022 yıl STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) atölyeleriyle her çocuğun ve gencin yaratıcılıklarını geliştirecek, öğrenmelerine katkı sağlayacak modüllerle tanıştırıldı. 
 • 2020 yılından beri çalışmalarını sürdürdüğümüz; Robotik Kodlama atölyesi ile çocuklara ve gençlere robotik kodlama algoritmalarının kavramsal öğrenimi sağlanarak, kendi oyunlarını tasarlamaları, problem çözme, karar verme ve değerlendirme süreçlerine katılımda bulunmalarına devam ediliyor.
 • 2021 sonundan itibaren çocuk, genç ve yetişkinlere psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri verilmektedir.

Bizden Haberler

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.