Çocuk Çalışmaları Derneği Logosu

Çocuk Çalışmaları Derneği

ÇocukÇA bir derneğiz. ÇocukÇA İşler Yapıyoruz.

HAKKIMIZDA

Çocuk Çalışmaları Derneği, 2018 yılında Diyarbakır merkezli olarak kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Derneğimizin temel amacı, çocuklar için sosyal ve kültürel çalışmalar yürüterek onların yaşamlarını zenginleştirmek ve eğitimlerine destek olmaktır. Özellikle 2021 yılında pandemi sürecinin etkisiyle, eğitimden uzak kalmak zorunda kalan çocukları desteklemek amacıyla faaliyet alanlarımızı genişletme kararı aldık. Bu değişiklik, çocukların akademik gelişimlerine yardımcı olmak, onlarla psiko-sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmalar yapmak ve eğitimde fırsat eşitliğini artırmak amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda Sur ilçesine taşınma kararı alınmıştır. 

Derneğimiz, gençler, çocuklar ve yetişkinlerle çalışarak psiko-sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemekte ve eğitime erişim konusundaki kısıtlamaları aşmak için çabalayarak imkan eşitliği sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede maddi, psikolojik ve sosyokültürel açılardan destek vererek hak savunuculuğu yapmaktadır. En büyük motivasyonumuz, çocuklarla birlikte çalışarak gelecekte umut dolu yarınlar inşa etmektir.

Vizyonumuz

Sur bölgesi ve Diyarbakır'daki yerel gençler ve çocuklar için çıktığımız bu yolda, kaliteli ve eksiksiz bir eğitime erişimlerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Maddi, ayni, tamamlayıcı ve katılımcı eğitim haklarını savunarak, eğitim sisteminin tek düze ve kültürel zenginliklerden yoksun otorite paralelindeki ilerleyişini eleştiriyoruz. Öncelikle çocukların eğitim hayatlarını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, onları sanata, felsefeye, ekolojiye, spor ve teknolojiye yönlendirerek, sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda kişisel gelişimlerini ve ilgi alanlarını da desteklemek istiyoruz. Bu sayede, onların çok yönlü yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olarak, geleceğe umutla bakmalarını ve toplumsal katkılarda bulunmalarını sağlamayı amaçlıyoruz.

Misyonumuz

Nitelikli eğitime erişim hakkı temelinde, ilkokul döneminden yükseköğrenim aşamasına kadar olan çocuk ve gençlerin yanında durmayı taahhüt ediyoruz. Bölgede artan çocuk işçiliği, akranlar arasında yaygınlaşan iletişimde şiddet dili ve cinsiyet eşitsizliği gibi endişe verici sorunlar, çalışmalarımızın temel belirleyici unsurlarıdır. Bu bağlamda, dernek olarak öncelikli hedefimiz, çocuklara ve gençlere yönlendirmelerde bulunmak, onların olumlu benlik algılarını geliştirmelerine yardımcı olmak ve eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya çalışmaktır. Bu süreçte, Sur bölgesinde yaşayan çocuklar ve gençlerle iş birliği yaparak, çocuk haklarını, eğitim hakkını ve gençlik haklarını desteklemeyi amaçlıyoruz. Paydaşlarımızla birlikte ortak çözümler üretmeye, topluluklarımız için etkili politikalar benimsemeye ve sürekli dayanışma içinde olmaya büyük önem veriyoruz.

Faaliyetlerimiz

Derneğimizin vizyonu ve misyonu doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri aşağıda olduğu gibi sıralayabiliriz;

  • Okul Öncesi Eğitim Projeleri: Dernek, 2018 yılında "Kültür İçin Alan" desteği ile okul öncesi eğitim alanında kültür ve yaratıcı sanat çalışmaları gerçekleştirmiştir.

  • '4 Kitap 4 Buluşma' Projesi: Dernek, çocuk kitapları yazarları ile çocukları bir araya getiren bu projeyi hayata geçirmiştir.

  • Sesli Kitap Projesi: 2019 yılında projenin ikinci aşamasında, dört adet kitap Kürtçe ve Türkçe sesli kitap formatında derneğin YouTube kanalına yüklenerek çocuklara erişimi artırılmıştır.

  • ÇocukÇA Film Günleri: 2020 yılında Kültür İçin Alan hibe desteği ile gerçekleştirilen bu etkinliklerde, pandemi koşulları nedeniyle tüm atölyeler online olarak gerçekleştirilmiştir.

  • Eğitim Alanında Genişleme: 2020 yılında çocuklara online eğitimde destek olmak amacıyla Dernek, tüzük değişikliğine giderek Sur ilçesine taşınma kararı almıştır.

  • Burs Desteği: 2020 yılında, Almanya'da Diyarbakır E.V derneği ile 15 çocuğa burs desteği sağlayan bir projeye imza atılmıştır. Ayrıca, 2021 sonunda Mesopotamia Kinderhilfe E.V derneği ile 40 çocuğa eğitim bursu ve iki profesyonel çalışanın istihdamını içeren bir sözleşme imzalanmıştır.

  • Kütüphaneler ve Eğitim Desteği: Sur ilçesinde güvenli dijital araç kullanımını teşvik etmek amacıyla iki adet kütüphane kurularak çocukların online eğitime katılabilmelerine destek sağlanmıştır. Ayrıca, Doping Hafıza isimli online e-dershane sistemi 2021 yılında alınarak çocukların kütüphanede eğitim çalışmalarına devam etmeleri sağlanmıştır.

  • STEM ve Robotik Kodlama Atölyeleri: 2022 yılında STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) atölyeleri ile her yaştan bireyin yaratıcılıklarını geliştirecek modüllerle tanıştırılmıştır. Ayrıca, 2020 yılından beri yürütülen Robotik Kodlama atölyesi, çocuklara ve gençlere robotik kodlama algoritmalarının kavramsal öğrenimini sağlamış ve kendi oyunlarını tasarlamalarına, problem çözme ve değerlendirme süreçlerine katılım sağlamıştır.

  • Psikolojik Danışma ve Rehberlik: 2021 sonundan itibaren çocuk, genç ve yetişkinlere psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunularak psiko-sosyal destek sağlanmıştır.

Derneğimiz, eğitim, kültürel faaliyetler ve psiko-sosyal destek gibi alanlarda çocuklara ve gençlere hizmet sunarak toplumda pozitif bir değişim yaratmayı amaçlamaktadır.

Bizden Haberler

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.