Atölyeler

Çocuk Çalışmaları Derneği olarak, çocukların eğitim ve gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla farklı alanlarda atölye çalışmaları gerçekleştirdik. Bu atölyeler arasında Robotik Kodlama Atölyesi, Satranç Atölyesi ve Geri Dönüşüm Atölyesi gibi çeşitli faaliyetler bulunmaktadır. 

Robotik Kodlama Atölyesi'nde çocuklara algoritma kavramını öğretip kendi oyunlarını tasarlamalarını sağladık, böylece problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine destek olduk. 

Satranç Atölyesi, çocuklarda plan yapma, öngörüde bulunma, perspektif alma, görsel hafıza ve dikkat odaklanmasının gelişimine katkıda bulunarak stratejik düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı oldu. 

Geri Dönüşüm Atölyesi'nde ise çocuklar çevre bilincinin oluşturulmasına ve doğal çevrenin korunmasının önemine dikkat çekmeye çalıştık. Tüm bu atölyeler, çocukların kendilerini ifade etmelerine, öğrenmelerine ve yaratıcı potansiyellerini geliştirmelerine yardımcı oldu. Dernek olarak, çocukların çok yönlü gelişimlerine katkıda bulunmaya devam etmeyi amaçlıyoruz.

Çocuklar için düzenlediğimiz felsefe, bilim ve deney atölyeleri, meraklarını canlandırmalarına, yaratıcı düşünmelerine ve dünyayı sorgulamalarına olanak tanır. Bu atölyeler, çocukları eğlenceli bir öğrenme sürecine dahil ederek bilim, felsefe ve deneylerle etkileşimde bulunmalarını sağlar.

ÇocukÇA bir derneğiz. ÇocukÇA İşler yaparız.