Atölyeler

Satranç atölyesi

Derneğimiz bünyesinde açtığımız satranç atölyesi çalışmalarını 2 ay boyunca 15 çocuk ile yürüttük. Açılan satranç atölyesi ile çocuklarda gelişmesi hedeflenen kazanımlar;
• Plan yapma becerisinin gelişimine katkıda bulunmak.
• Öngörüde bulunma becerisinin gelişimine katkıda bulunmak
• Perspektif alma becerisinin gelişimine katkıda bulunmak
• Görsel hafızanın gelişimine katkıda bulunmak
• Dikkati ve odaklanmayı kolaylaştırmasına destek olma 

ÇocukÇA Der Satranç Atölyesi

 Robotik Kodlama Atölyesi

Robotik kodlama atölyesi çalışmalarını 12 çocukla birlikte 2 ay boyunca yürüttük. Robotik kodlama ile çocuklarda gelişmesi hedeflenen kazanımlar gözlenebilir sonuçlarıyla birlikte şu şekildedir; Robotik kodlama ile birlikte, çocuklar;
• Algoritma kavramının ne olduğunu öğrendi
• Hayal güçlerini kullanarak kendi oyunlarını tasarlayarak kodladı
• Kendi oyunlarını kodlayıp, tasarlayarak üretkenlik deneyimi yaşadı
• Robotik kodlamayı takım çalışması halinde yaparak; planlama, problem çözme, karar verme ve değerlendirme süreçlerine katıldı. Çocukların;
• 3 boyutlu düşünme, şekil uzay algısının gelişimine katkıda bulunmak hedeflendi
• Hayal gücü ve ince motor becerilerinin gelişimine katkıda bulunmak hedeflendi. Yaz programımız dahilinde temmuz ayından itibaren 2 ay süresince çocuklarla birlikte yeni bir robotik kodlama atölyesi başlatacağız 

Çocukça Der Robotik kodlama atölyesi
Çocukça Der Robotik kodlama atölyesi uygulamalı eğitimi

Geri Dönüşüm Atölyesi

İlkokul düzeyindeki 15 öğrenci ile yapılan geri dönüşüm atölyesi yaklaşık 2 ay sürmüştür. Bu atölye çocuklarda çevre bilincinin gelişimine, doğal çevreyi korumanın önemini fark etmelerine, evsel atıklarda çöp olarak değerlendirilen geri dönüştürülebilir maddeleri fark etmelerine, doğaya atılan veya ayrıştırılmayan atıkların doğaya ve çevreye verdiği zararları fark etmelerine destek olmak amacıyla yapılmıştır. Süreçte çocuklar evden getirdikleri atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlayarak kullanılabilir ürünler ortaya çıkarmışlardır.

Geri Dönüşüm Atölyemizden kare

ÇocukÇA bir derneğiz. ÇocukÇA İşler yaparız.