Hikaye ve Şiir Köşesi


ÇocukÇA Derneği Hikaye ve Şiir Köşesi
Yaygın olarak “Çocuklar artık kitap okumuyorlar.” cümlesini duyarız. Yine   “Çocuklarda kitap okuma alışkanlığını geliştirmek çok zor.” gibi cümleleri bu konuları tartıştığımızda sıklıkla duyarız. Ebeveynin  “Kitap okuduktan sonra dışarı çıkabilirsin.” veya “ Kitap okumazsan oyun oynayamazsın.” gibi cümlelerini neredeyse her çocuk hayatının bir yerinde duymuştur. 

Evet, kitaplara ve okumaya karşı çocuklarda yaygın olarak yer alan olumsuz tutumları olumluya çevirmek oldukça güçtür. Daha da zor olanı okuma davranışını bir zorunluluk gibi anlatmak, çocuğun hoşlandığı aktiviteleri yapmasının yeterince kitap okuması gibi bir koşula bağlanması veya ceza gibi kullanarak, çocukta okuma davranışının bir alışkanlık halini gelmesini beklemektir. Bu sebeple çocuğun okumaya karşı olumlu tutum geliştirmesinin önünü tıkamayan, çocuklara edebiyatı ve kitapları sevdirebileceğini düşündüğümüz yöntemlerden biri olarak derneğimizde “Hikaye ve Şiir Köşesi” ni oluşturduk. Bütün çocukların hayal gücünü ve yaratıcılığını dilediği gibi yansıtabileceği ve çocukların hikaye kurgulama ve yazma deneyimini doğrudan ve özgürce yaşayabilecekleri köşemizde tamamlanan hikayelerin çıktılarının paylaşımı yapılacaktır.

Diğer yandan biliyoruz ki çocukların kurguları çevrelerindeki uyarıcılardan bağımsız değildir. Burada sadece şekerler ve oyuncaklar, tozpembe hikayeler yer almayacak. Çocuklar çevresel uyarıcılardan doğan ve maruz kaldıkları sorunları ve çözümleri birlikte kurgulayacaklar. Bu yolla çocukların dünyalarına daha fazla gireceğimize ve bizi yürürken daha doğru ve etkili adımlar atmak konusunda daha fazla güçlendireceğine inanıyoruz.