Akademik     Faaliyetler

Derneğimiz sur bölgesinde bulunmakta olup eğitimde fırsat eşitliğini yakalamayı hedefleyerek akademik destekleyici ek öğretim faaliyetleri düzenlemektedir. Derneğimiz çocukların uygun çalışma ortamına sahip olmasına, akademik gelişimlerine ve eğitsel becerilerini güçlendirmelerine katkıda bulunmak amacıyla akademik, psiko-sosyal ve eğitsel çalışmalar yürütmektedir. 

Akademik Eğitim Gönüllüsü Ol

Küçük gruplarla etkileşimli ortamlarda amaca dönük dijital eğitimler.


ÇocukÇA Derneği inter aktif eğitim ortamı
İnteraktif eğitimlerden bir görsel.