Çocuklarla Felsefe ve Bilim deney atölyeleri raporu
Bu çalışmanın temel amacı çocukların eleştirel düşünme, sorgulama becerileri, aktif dinleme ve başkalarının görüşlerine saygı duyma, kendini ifade etme, farklılıkları anlama ve bağımsız düşünme becerilerini geliştirmektir.
7 Kasım, 2023 Ekleyen:
Çocuklarla Felsefe ve Bilim deney atölyeleri raporu
Çocuk Çalışmaları Derneği

Rapor Değerlendirmesi

Çocuk Çalışmaları Derneği tarafından yürütülen "Çocuklarla Felsefe" atölyesi, çocukların düşünsel gelişimini ve sorgulama becerilerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu modül, çocukların eleştirel düşünme yeteneklerini artırarak, farklı düşüncelere saygı duymalarını, kendilerini ifade etmeyi öğrenmelerini ve yaratıcı düşünmelerini teşvik etmektedir. Genç yaşlarda felsefeyle tanışmanın önemine inanarak, çocukların zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Modül Adı: Çocuklarla Felsefe ve Bilim Deney Atölyeleri 

Modül Tanımı:Çocuklarla Felsefe ve Bilim Deney Atölyeleri, çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Bu etkinlikler, çocukların kapsamlı düşünme, sorgulama yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olurken aynı zamanda bilimsel yöntemleri kullanma, deney yapma ve meraklarını keşfetme becerilerini geliştirmeyi hedefler.

Modülün Amacı: Bu modülün temel hedefi, çocukların eleştirel düşünme yeteneklerini artırmak, farklı bakış açılarına saygı duyma, aktif dinleme ve kendini ifade etme becerilerini geliştirmek, meraklarını keşfetme arzularını beslemek ve bilimsel düşünme pratiği kazandırmaktır. Aynı zamanda farklı düşünce alanlarına açılan kapılar aracılığıyla çocukların genel gelişimlerine katkı sağlamak da amaçlar arasındadır.

Deneysel öğrenme, somut deneyimlerle bilgi kazanma sürecini vurgular. Öğrenciler aktif katılım yoluyla öğrenir, meraklarını keşfeder ve kendi düşünme becerilerini geliştirir.

Giriş: Çocuklarla Felsefe ve Bilim Deney Atölyeleri, çocukların felsefe ve bilimin temel kavramlarına tanışmalarını hedefler. Geleneksel eğitim sistemi içerisinde bu tür konular genellikle ileri yaşlara ertelenir, ancak Çocuk Çalışmaları Derneği olarak bu değerli alanların çocuk yaşlarından itibaren keşfedilmesi gerektiğine inanıyoruz. Felsefe, düşünsel bir sanat olarak yaşamın her alanında mevcuttur ve her anımızı sorgulama potansiyeli taşır. Matthew Lipman'ın da belirttiği gibi, felsefenin öğrenilmeye başlanması gereken yaş çocukluktur. Bu nedenle çocuklarımızın felsefeyle tanışmalarına imkan sağlamak için bu atölyeleri başlattık.

Yöntem: Haftada beş gün boyunca 10-15 kişilik gruplar halinde iki ay süren atölyeler düzenledik. Her hafta farklı konular işlendi ve bu konular çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun seçildi. İletişimin sağlıklı olabilmesi için oturumlar 40 dakika sürdü. Katılımcı çocukların kendilerini rahat hissetmeleri ve güvende olmaları için uygun fiziksel ortamlar sağlandı. Atölye çalışmaları sırasında çocukların onayları alındı ve onların kendi fikirlerini özgürce ifade etmelerine olanak tanındı.

Felsefe atölyesi, çocukların eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmek ve düşünce dünyalarını zenginleştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Katılımcı çocuklar, farklı konuları sorgulama, kendi fikirlerini ifade etme ve diğer görüşlere saygı duyma fırsatı bulurlar. Bu atölye, çocukların zihinsel ve duygusal gelişimine katkı sağlar.

Bulgu ve Yorum: Atölyelerin ilk günlerinde, çocukların felsefeye yabancı olduklarını ve kavramların karmaşık gelebileceğini gözlemledik. Ancak basit ve yaşlarına uygun dil kullanarak, kafa karışıklığını giderdik ve adaptasyonlarını kolaylaştırdık.

Atölyeler sonucunda çocuklar:

 • Öz değer anlayışlarını geliştirdiler.
 • Kendi fikirlerini özgürce ifade etme cesareti kazandılar.
 • Duygusal ve düşünsel ifade becerilerini geliştirdiler.
 • Empati yeteneklerini artırdılar.
 • Eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneklerini geliştirdiler.
 • Bilimsel sorgulama ve analitik düşünme yeteneklerini kazandılar.
 • İletişim becerilerini geliştirdiler.
 • Farklı bakış açılarına saygı duymayı öğrendiler.
 • Sorgulama, düşünme, ve ifade etme becerilerini geliştirdiler.
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsiyet kimlikleri hakkında bilinçlendiler.
 • Ahlaki değerler üzerine düşünme yeteneklerini artırdılar.
 • İşbirliği ve kolektif çalışma yeteneklerini geliştirdiler.

Sonuç: Çocuklarla Felsefe ve Bilim Deney Atölyeleri, çocukların bilişsel, duygusal, ve sosyal gelişimlerini destekledi. Bu atölyelerin, çocukların eleştirel düşünme, sorgulama, ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olduğu ve farklı alanlara duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağladığı görüldü. Bu tür atölyelerin çocuk gelişimine olumlu etkileri olduğu için daha fazla desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz.